Image
Læseforeningen
Kategorier: Humanitære organisationer, Ældre, Socialt udsatte, Sundhed og sygdom, Psykisk sårbarhed
Tags: Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Sociale aktiviteter, Demens, Socialt udsatte
Sidst opdateret: 26. april 2022

Formål

Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag. Vi har et særligt fokus på at inddrage mennesker i udsatte livssituationer ved at etablere læsegrupper ind i en række forskellige kontekster, hvor det giver mening ift. at nå mennesker i social udsathed, som kæmper med ensomhed, psykiske sårbarhed eller andre svære livsvilkår. Til det formål uddanner vi frivillige læseguider i metoden guidet fælleslæsning og opretter læsegrupper indenfor en række forskellige sektorer på tværs af landet i samarbejde med offentlige og private aktører.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Ingen

Vil du være frivillig?

Vi uddanner løbende frivillige læseguider til specifikke projekter i både Odense, Aarhus og København. Som frivillig læseguide er du tilknyttet vores samskabelsesprojekter målrettet særlige grupper (ensomme eller demente ældre, udsatte unge, psykisk sårbare, mennesker med misbrugsproblematikker m.fl.). I regi af disse projekter sørger Læseforeningen for den uddannelse, supervision og sparring du som læseguide har brug for. 

Træffetid / åbningstider

  • Tlf. 2324 0876 (tirsdag-torsdag kl.9-15)