BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsocia ...
Foreningen Bronx
Med udspring i de fysiske rammer i Bronx - Kaffe & Krea skabes fællesskab omkring kreativitet og bær ...
Veteranhjem Odense
Veteranhjem Odense er etableret af Fonden Danske Veteranhjem og åbnede i marts 2019.