2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for ...
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Bosniakkisk torturofferforening Odense
Organiserer og yder støtte til fhv. bosniakkiske krigsfanger/torturofre og krigsofre fra Bosnien og ...
Café Klosterbakken
Alkoholfri café hvor man kan læse avisen, få en snak og opleve fællesskab.
Dansk Flygtningehjælp
Frivilligt integrationsarbejde, herunder bl.a. rådgivning, lektiehjælp/sprogtræning, kontaktfamilier ...
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Fyn
At forbedre Flygtninges vilkår i Danmark, udbrede viden omkring flygtninge-sagen.
Den Frie Rådgivning
Er en frivillig social forening, der tilbyder rådgivning via vores to aktiviteter Åben Rådgivning og ...
Det Grønlandske Hus
Vejledningscenter for herboende grønlændere, f.eks. studerende, nytilflyttede, socialt udsatte m.m.
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og ...
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske o ...
Foreningen for forhenværende Krigsfanger og Krigsofre fra Bosnien Herzegovina (FKK)
Socialt samvær, rådgivning og rehabilitering af personer med PTSD fra Bosnien og Herzegovina.
Interkulturelt Kvinderåd
Anonym og professionel telefonrådgivning for etniske minoritetskvinder.
MAMMA MIA - Odense Internationale Mødregruppe
MAMMA MIA er Folkekirkens Samarbejdes mødregruppe.
Multikulturel Kvindeforening
Aktivitets- og samværstilbud/værested for flygtninge- og indvandrerkvinder.
Pigeliv
Forening som tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år ...
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. ...
Røde Sol
Foreningens formål er at yde hjælp til mennesker, der har behov for det og at beskytte menneskers li ...
SAHAN
SAHAN formidler viden om det danske samfund til somaliske kvinder, så de bedre kan bakke op om deres ...
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtte ...
Ungdommens Røde Kors
Arbejder for forbedring af forholdene for udsatte børn og unge
Venligboerne
Hjælper flygtninge og andre socialt udsatte i Odense, med aktiviteter, gratis ting til hjemmet, grat ...