Center for Seksuelt Misbrugte Syd, CSM-Syd - Frivilligsektion
Anonym støtte og vejledning til personer over 18 år der har været seksuelt krænket på et eller andet ...
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol
Fyns Spor
Spor er en forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for voksne, der har senfølger af seksuel ...
Joan-Søstrene
Joan-søstrene tilbyder voldsramte kvinder anonym telefonrådgivning om psykologiske, sociale og jurid ...
Krisecenter Odense for voldsramte kvinder
Tilbud til kvinder der er udsat for vold eller trusler om vold – fysisk, psykisk, seksuelt, økonomis ...
Offerrådgivning Fyn
Personlig eller telefonisk rådgivning til ofre, vidner og pårørende for ulykker m.m.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. ...