ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
AIDS Fondet
Rådgivning til unge om sex, kønssygdomme og prævention.
Alzheimerforeningen, lokalforening Fyn
Foreningen har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.
Astma-Allergi Foreningen
Aktiviteter og kurser for personer med allergi, astma, KOL m.m.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Bolbro IFS
Bolbro IFS (Idræt For Sindet) er et foreningstilbud for dig med en psykisk sårbarhed, som ønsker at ...
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er n ...
Colitis-Crohn Foreningen lokalafdeling Fyn
At forbedre forholdene for personer ramt af colitis, Crohn og andre relaterede tarmsygdomme.
Dansk Fibromyalgi Forening
Patientforening der rådgiver patienter og pårørende, samt ytrer sig i den offentlige debat på områ ...
Dansk Glaukom Forening (grøn stær)
Foreningens primære formål er, at varetage glaukompatienters interesser og imødekomme deres speciell ...
Dansk Parkinson Forening
Forening der yder støtte til parkinsonramte og deres pårørende.
Dansk Søvnapnø Forening
Arbejder for at udbrede kendskabet til søvnapnø, samt at arbejde for optimale behandlingsmuligheder ...
Diabetesforeningen (herunder Diabeteslinjen)
Arbejder for at støtte personer med diabetes, samt forebygge og helbrede/forske i diabetes.
Endometriose Foreningen
Forening der yder støtte til endometrioseramte. Samarbejder desuden med fagfolk omkring forskning. ...
Epilepsiforeningen
Rådgivning til personer med epilepsi og deres pårørende.
FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter
FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter
Gigtforeningen
Foreningen for alle med ondt i led, ryg og muskler.
Hjernerystelsesforeningen
Selvhjælpsgrupper, foredrag, Facebookgrupper, telefonrådgivning i forbindelse med følgevirkninger af ...
Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
Forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårør ...
Hjerteforeningens Rådgivningscenter
Rådgivningscentrene tilbyder bl.a. måling af blodtryk, kolesterol, blodsukker og puls samt foredrag ...
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at ...
Kræftens Bekæmpelse - Odense lokalforening
Forening der rådgiver og støtter alle der er berørt af kræft.
Kræftforeningen Tidslerne
Forening der rådgiver og støtter kræftpatienter i alternativ behandling
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
Giver støtte og rådgivning til de ramte personer og deres pårørende.
Leverforeningen
Rådgivning og støtte til personer med en leversygdom.
Lungeforeningen
Gennem rådgivning og information hjælpes lungehandicappede til en bedre livskvalitet
Læseforeningen
Læseforeningen arbejder med litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores fo ...
Migræne og Hovedpineforeningen
En landsdækkende patientforening for alle med migræne og andre hovedpineformer. Giver rådgivning og ...
Nyreforeningen Fyn
Hjælper og støtter personer med nyresygdomme samt deres pårørende.
Polioforeningen - specialister i børnelammelse
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter polio, gennem ...
Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte
Centrets målgruppe er tidligt demente, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Scleroseforeningen
Rådgivning og støtte til scleroseramte og deres pårørende.
SmerteLinjen
Rådgivningstelefon til smerteramte og deres pårørende.
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtte ...
Stomiforeningen COPA (Fyn)
Stomiforeningen varetager interesser for stomi- og reservoiropererede.
Stressforeningen
Stressforeningen er en uafhængig, non-profit interesseorganisation, som støtter, rådgiver, formidler ...
Trigeminus foreningen
Støtte til de sygdomsramte og deres pårørende. Udbredelse af kendskab til sygdommen, samt erfaringsu ...
Ulykkespatientforeningen
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter en ulykke, gen ...
Veteraner Med PTSD
At danne sociale relationer og give veteraner med PTSD et frirum igennem sociale aktiviteter og træn ...
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.