2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for ...
Autisme Ungdom Fyn
Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og deres pårørende, i ...
Barnets Ven
Børn har brug for omsorg og gode oplevelser. Nogle forældre have svært ved at give deres børn gode ...
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsocia ...
BoPaM-landsforeningen for støtte til børn og pårørende af misbrugere
Foreningen sætter fokus på de virkninger, misbrug i familien kan have på børn og unge.
Broen-Odense
Fritidstilbud til udsatte børn
Børn, unge og sorg. Rådgivnings- og forskningscenter
Rådgivning for børn og unge der har forældre eller søskende der er alvorligt syge eller døde.
Børnenes Kontor, Odense
Børnenes Kontor; Odense uddeler tøjbilletter til skolebørn fra udsatte familier. Tøjbilletterne give ...
Børns Vilkår (herunder Børnetelefonen)
Anonym telefon- og chatrådgivning for børn og forældre.
Børns Voksenvenner
Venskab mellem ressourcerige voksne og børn med et lille voksennetværk.
Center for Mental Sundhed
Vi tilbyder gratis rådgivning af fagprofessionelle. Hvis man bor i Odense, er fyldt 18 år og har bru ...
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er n ...
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Fyn
At forbedre Flygtninges vilkår i Danmark, udbrede viden omkring flygtninge-sagen.
Den fynske sorggruppe for børn og unge
En forening, der har til formål at hjælpe børn, som har mistet et nærtstående familiemedlem.
Det Grønlandske Hus
Vejledningscenter for herboende grønlændere, f.eks. studerende, nytilflyttede, socialt udsatte m.m.
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol
Familieforeningen Skt. Klemens
Det gode familieliv på tværs i hele lokalområdet i Skt. Klemens og omegn, hvor alle er velkomne. Fo ...
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og ...
Foreningen Bronx
Med udspring i de fysiske rammer i Bronx - Kaffe & Krea skabes fællesskab omkring kreativitet og bær ...
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en forening, som tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp t ...
Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Støtte til samtaler i eget netværk ved livskriser, konflikter i familien, psykisk sårbarhed, ensomhe ...
GirlTalk
GirlTalk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og ...
Headspace
Anonym rådgivning for børn og unge.
Hele Danmarks Familieklub
Familieklubben er et FEDT sted for børn og deres familier, der både giver supergod familietid med hi ...
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at ...
Matematikcenter
Lektiehjælp i matematik til og med ungdomsuddannelsesniveau.
Mentorbarn - Relationer for livet
Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid ...
Natteravnene
Synlige voksne skaber tryghed i nattelivet.
Pigeliv
Forening som tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år ...
Plexus Odense
Plexus er et værested for ensomme unge i alderen 20-35 år. Stedet drives af unge i samme aldersgrupp ...
Red Barnet Odense Lokalforening
Støtte til udsatte børn og deres familier i lokalområdet, deltagelse i landsindsamlinger.
Red Barnet Ungdom
Ingen beskrivelse
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. ...
SAHAN
SAHAN formidler viden om det danske samfund til somaliske kvinder, så de bedre kan bakke op om deres ...
Samtaleboblen
Støtte til studerende der oplever kriser under studiet.
Samtalegrupper for Unge
Føler du dig ensom, anderledes, mobbet? I en samtalegruppe møder du forståelse, omsorg, støtte. For ...
Stoppestedet
Værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på kr ...
Ventilen
Ventilen arbejder for at forebygge ungdomsensomhed.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.