Image
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Kategorier: Børn & unge, Etniske minoriteter, Socialt udsatte, Tro og kultur, Familie & forældre, Nye flygtninge i Odense
Tags: Lektiehjælp, Sociale aktiviteter, Rådgivning og støtte, Caféer og væresteder, Netværk og fællesskaber, Kulturmøde, Sprogtræning, Nye flygtninge i Odense - højaktuelt for Ukraine, Kommunikation (Sprog/tolkning/forstå beskeder), Støtte (Samtale/grupper/psykisk støtte), Aktivitet / Adspredelse (Særlige flygtningetiltag, børn og unge), Fritid og kultur, Etablering af fællesskaber I DK, Sprogtilbud - voksne
Sidst opdateret: 21. juni 2022

Formål

At tilrettelægge og afvikle aktiviteter for asylsøgere, flygtninge og indvandrere med henblik på at fremme en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle.

Aktiviteter

Kontakt information

Kontakt personer

Træffetid / åbningstider

  • Mandag – Onsdag – Torsdag kl. 12 – 16. Eller efter aftale.