Image
DareGender
Kategorier: Humanitære organisationer, Socialt udsatte, Psykisk sårbarhed
Tags: Rådgivning, Sociale aktiviteter, Interesseorganisation, Rådgivning og støtte, Netværk og fællesskaber, Interesseorganisationer, Netværk, Samtalegrupper
Sidst opdateret: 26. april 2022

Formål

Naturbaserede mandegrupper

I DareGenders mandegrupper er der både plads til at dele de svære ting i livet og mulighed for at dele tanker og holdninger til det at være mand med en gruppe af andre nysgerrige mænd. DareGenders mandegrupper handler først og fremmest om, at indgå i et sundt og trygt fællesskab, hvor der både er plads til at dele vanskelige tanker, og mulighed for at udvikle sig som person og måske blive udfordret af andres perspektiver.

Under møderne snakker vi om hvad den enkelte deltager har på hjertet og tager forskellige emner op til fælles refleksion og diskussion. Fortællingerne rundt om bålet kombineres med fysiske og refleksive øvelser i naturen.

Naturen som udgangspunkt

Mandegrupperne har naturen som omdrejningspunkt, fordi naturen fungerer som et neutralt frirum i en travl og krævende hverdag. Vores erfaring er, at samtaler og aktiviteter rundt om bålet skaber en positiv ramme for intime samtaler. Naturen giver ro og balance, samt påkalder sig spontan opmærksomhed fra os med beroligende sanseindtryk. Aktiviteter og samvær i naturen er i sig selv restituerende for vores mentale helbred og velbefindende.

Øvrige informationer

OM MANDEGRUPPERNE

At være en del af MandSnaks mandegrupper handler først og fremmest om at indgå i et sundt og ligesindet fællesskab. Vi vil gerne kunne tilbyde et rum, hvor der både er plads til at dele vanskelige tanker, mulighed for at udvikle sig som person og måske også blive udfordret af andres perspektiver. I vores mandegrupper er der både plads til at dele de svære ting i livet og mulighed for at dele tanker og holdninger til det at være mand med en gruppe af andre nysgerrige unge mænd. 

De naturbaserede mandegrupper i Aarhus og København er støttet af Friluftsrådet og Nordea-fonden.

Lidt om DareGender

DareGender er en organisation der arbejder med mænd, maskulinitet og køn. I DareGender forsøger vi at involverer og engagerer drenge og mænd i ligestillingsarbejde og har en række frivilligbaserede aktiviteter og fællesskaber. Mandegrupperne er et frivilligdrevet initiativ, der arbejder på at skabe og styrke mandlige fællesskaber, hvor der er også er plads til de svære samtaler. Du kan finde mere information om DareGender og vores arbejde på www.daregender

Vil du være frivillig?

Indgår frivilligt i vores naturbaserede mandegrupper!

I vores mandegrupper er der både plads til at dele de svære ting i livet og mulighed for at dele tanker og holdninger til det at være mand med en gruppe af andre nysgerrige mænd. DareGenders mandegrupper handler først og fremmest om, at indgå i et sundt og trygt fællesskab, hvor der både er plads til at dele vanskelige tanker, og mulighed for at udvikle sig som person og måske blive udfordret af andres perspektiver.

Kontakt information