Image
Bolbro Brugerhus
Kategorier: Etniske minoriteter, Ældre, Beboerhuse, Socialt udsatte
Tags: IT, Café, Netværk, Diabetes, Kulturmøde
Sidst opdateret: 11. april 2022

Formål

Bolbro Brugerhus er et Kultur- og aktivitetshus. Her kombineres cafe, frivillige Åbne Aktiviteter, frivillige foreninger og traditionel aftenskoleundervisning ved DOF Paarup Aftenskole. Her er også mødested for netværksgrupper, "en kop kaffe" efter motionsturen eller pause fra aktiviteten. Brugerhuset fremstår som en aktiv medspiller i Bolbro og i samarbejdet med Odense Kommune.

Vi vægter det forpligtende fællesskab, hvor brugerne "giver huset noget tilbage" via frivilligt arbejde og uden krav om formel organisering.

På den måde skabes grobund for udvikling af fællesskaber på tværs af alder og rammerne bliver tilpasset brugernes forskellige behov.

På de ca. 30 forskellige Åbne Aktiviteter er der ingen tilmelding eller undervisning, men gensidig inspiration og udvikling til gavn for alle. Den Åbne Aktivitet har en tovholder som fungerer som bindeled. Sideløbende har DOF Paarup Aftenskole et stort udbud af sin undervisning i Brugerhuset.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Brugerhuset startede i 1986 som et samarbejde mellem DOF Paarup Aftenskole, men fra 2013 har Ældre- og Handicapforvaltningen* indgået driftsaftale med Brugerforeningen. Odense Kommune stiller lokaler til rådighed og øvrig drift afholdes af Brugerforeningen via medlemskontingent og overskud fra cafeen. Samarbejdet med DOF Paarup Aftenskole fortsætter som partnerskabsaftale.
Hverdagens mangeartede opgaver bliver løst og koordineret af lønnet daglig leder. Frivillige deltager og engagerer sig på brugermødet og i forskellige udvalg som Forskønnelse- og Køkkenudvalg.
Ud over den almindelige hverdag, afvikler Brugerhuset aktivitetsdage, fællesspisninger, julemarked og frivillige tilrettelægger ture på tværs af alt hvad huset rummer.
Cafeen drives af Brugerforeningen og bemandes i dagtimerne af frivillige køkkenmedarbejdere som i samarbejde med en deltid køkkenansvarlig har overblikket over køkkenets mange opgaver.
Frivillige fra de Åbne Aktiviteter bemander cafeen i aftentimerne, således at brugere altid møder en cafepasser når de kommer her.

Vil du være frivillig?

Job profil: I caféen sælges mindre menuer, brød med pålæg, kaffe, te og til arrangementer sælges forplejning efter aftale osv. Indimellem skal der bages kage, smørres mad, brygge kaffe/te, vaske op og der vil være andre forefaldende opgaver. 

 

Kontakt information

Træffetid / åbningstider