Aktiviteter for børn og voksne

Aktiviteter for børn og voksne:

-Tværkulturelle arrangementer

-Kirkelige arrangementer
-Sprogcafé
-Gudstjenester på dansk og engelsk

-Kvindegruppe
-Mødregruppe

-Ungegruppe
-Rådgivning
-Samtaler
-Konsulentbistand
-Foredrag