Personlig rådgivning

Personlig rådgivning:

Den personlige rådgivning tager udgangspunkt i den enkeltes situation, og kan fx indeholde:

  • Kortlægning af økonomisk situation, herunder bl.a. udarbejdelse af budget, gældoverblik og afdragsplan
  • Hjælp til at komme videre, herunder bl.a. rådgivning om muligheder for eftergivelse af gæld og hjælp til aftaleindgåelse med kreditorer
  • Information om fx fogedretsmøder og skyldnerregistre