Aktiviteter

Lokalforeninger med sociale og oplysende arrangementer. Rådgivning: Oplysning - Tværfagligt samarbejde - Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre beslutningstagere (feks. social- og sundhedspolitik) - Forskning og støtte til forskning.