DFUNK - Debat

Gennem kampagnefremstød, debatarrangementer, læserbrevsskrivning mm, sætter vi fokus på flygtninges vilkår og opfordrer til en mere ansvarlig og konstruktiv flygtninge- og integrationspolitik.

Arbejdet med at udvikle DFUNKs politiske profil og igangsætte politiske aktiviteter foregår i DFUNK-Debat, som vi både har i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Der er tale om en gruppe, hvor alle unge, der har interesse for området og sympatiserer med DFUNKs grundholdninger, har mulighed for at bidrage.
Som frivillig kan man arbejde praktisk med politiske tiltag – f.eks. debatarrangementer eller kampagner – og man kan sætte sit præg på de indstillinger, hvorudfra DFUNKs landsbestyrelse tager stilling til den overordnede politiske linje. En eller flere gange årligt samles medlemmerne fra de politiske udvalg for at diskutere aktuelle spørgsmål og udvikle projektidéer.
Fundamentet for DFUNKs politiske arbejde er de 10 grundholdninger, der er formuleret af DFUNK-Debat og vedtaget af landsbestyrelsen i 2011. Indenfor de rammer har deltagerne i udvalget stort råderum til at udvikle nye politiske initiativer, der kan fremme sagen. 
Har du spørgsmål eller vil du være med i DFUNK-Debat Odense så kontakt:
Jeton Kryeziu, debat.odense@dfunk.dk