Info om tilbuddet

Henvendelsen vil typisk komme fra en behandlingsinstitution, egen læge eller sagsbehandlere. På baggrund af en henvendelse vil kommunens rehabiliteringsrådgiver afgøre om en person tilhører målgruppen.