Understøttelse af aktivt medborgerskab og integration

Foreningen vil igennem forskellige aktiviteter styrke den frivillige sociale indsats, understøtte aktivt medborgerskab og understøtte/fremme integration og inklusion af sine medlemmer og andre krigsofre i det danske samfund i det omfang, det kan blive muligt.

Mange af foreningens medlemmer er stærkt traumatiserede personer, som lider af post traumatisk syndrom, hvilket medfører en øget social isolation af disse personer. Disse aktiviteter kan være af kulturel og social karakter, sportsaktiviteter, foredrag, retslig hjælp o.l. At deltage aktivt i eftersøgningen af forsvundne personer via henvendelser fra borgere i Odense og omegn er også én af aktiviteterne.