Image
Stoppestedet
Kategorier: Børn & unge, Psykisk sårbarhed
Tags: Rådgivning, Telefonrådgivning og chatfora, Sport og fritidsaktiviteter, Sociale aktiviteter, Besøgsven, Rådgivning og støtte, Caféer og væresteder, Telefonrådgivning, Café, Bisidderordning, Rådgivning og støtte for pårørende, Væresteder, Socialt udsatte, Pårørende, Sociale aktiviteter og netværk, Værested
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

Stoppestedet er en selvejende institution under Landsforeningen SIND. Det er et værested for mennesker med psykosociale udfordringer eller sindslidelser, der kan komme anonymt og uforpligtigende. Der er mulighed for at købe en kop kaffe, et måltid mad og ikke mindst få socialt samvær. Vi følger årets traditioner og tilbyder forskellige aktiviteter og oplevelser afstemt efter de ønsker og behov, der måtte være. Der er mulighed for at få en individuel snak med en medarbejder eller frivillig.

Aktiviteter

Vil du være frivillig?

Forventingen hvis du er frivillig i Cafeen: Som frivillig deltager man i de daglige gøremål i forhold til at drive værestedet både praktisk og socialt. Vigtigst er samvær med brugerne, og det at være med til at skabe et godt, trygt og hyggeligt miljø.

- Vi forventer at du vil gøre en forskel for et menneske med en psykisk sårbarhed. 

- Bruger dig selv på en positiv måde i arbejdet med andre mennesker

- Kan arbejde anerkendende 

- Har lyst til at indgå i et fællesskab - både fagligt og socialt. 

- Deltager i vores frivilligmøder og sparring - evt. supervision. 

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Mandag–fredag kl. 11-22 - dog tirsdag kl. 11-15 
    Lørdag–søndag kl. 14–20.