Image
Røde Kors Odense
Kategorier: Børn & unge, Etniske minoriteter, Humanitære organisationer, Ældre, Socialt udsatte, Psykisk sårbarhed, Familie & forældre, Seksuelt misbrug og vold, Nye flygtninge i Odense
Tags: Rådgivning, Rollemodeller og samvær med voksne, Sociale aktiviteter, Interesseorganisation, Besøgsven, Vågetjeneste, Rådgivning og støtte, Fysisk og psykisk vold, Caféer og væresteder, Netværk og fællesskaber, Interesseorganisationer, Mentorordning, Café, Formidling af frivilligt arbejde, Menneskerettigheder, Genbrug, Netværk, Samtalegrupper, Forældrenetværk, Kulturmøde, Socialt udsatte, Sociale aktiviteter og netværk, Sorggrupper, Støtte i ulande, Indsatte og ex-indsatte, Værested for kvinder, Nye flygtninge i Odense - højaktuelt for Ukraine, Støtte (Samtale/grupper/psykisk støtte), Fritid og kultur, Nyorientering / integration
Sidst opdateret: 21. juni 2022

Formål

Røde Kors Odense er en lille del af verdens største humanitære organisation. På verdensplan har vi mere end 17 mio. frivillige, hvoraf lidt mere end 600 arbejder i Odense. Vi arbejder altid efter vores princip om Medmenneskelighed og hjælper altid samfundets svageste og mest udsatte mennesker, uanset hudfarve, religion og politisk eller seksuel orientering.

I Odense besøger vi ensomme ældre, våger ved døende, afholder førstehjælpskurser, integrerer nydanskere, støtter udsatte familier og meget mere. Vi indsamler, sorterer og sælger selvfølgelig også genbrug, hvor overskuddet bliver brugt på at understøtte vores humanitære aktiviteter både lokalt, nationalt og internationalt.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Ikke alle vores aktiviteter fremgår på denne side.

Besøg vores hjemmeside eller ring til os for at høre hvilke aktiviteter vi har nær dig.

Vil du være frivillig?

Du kan blive frivillig ved os! Du skal blot være 18 år eller derover og have lyst til at gøre en forskel.

Vi har frivillige i alle aldre, og vi kan altid finde en aktivitetet som passer til dig blandt vores mere en 20 aktiviteter.

I nogle aktiviteter binder du dig til en fast vagt på 2-4 timer om ugen, og i andre aktiviteter tilrettelægger du selv, hvor meget tid du bruger.

Hvis du allerede ved, hvilken aktivitetet du vil deltage i, så er du velkommen til at kontakte aktivitetetslederen direkte. Er du dog ikke sikker på, hvilken aktivitet der passer bedst til dig, så ring til kontoret og aftal et personligt møde, hvor vi finder den helt rigtige rolle til dig.

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Mandag - torsdag kl. 10 - 14

    Fredag kl. 10 - 12