Image
FAKS - Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende
Kategorier: Sundhed og sygdom
Tags: Piller og medicin, Sociale aktiviteter, Rådgivning og støtte, Telefonrådgivning, Rådgivning og støtte for pårørende, Smerter, Samtalegrupper, Pårørende, Sociale aktiviteter og netværk
Sidst opdateret: 04. august 2021

Formål

FAKS' formål er på alle planer at arbejde for smertepatienters interesser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed.

Hver gang vi hjælper til at bedre blot en enkelt persons liv, hjælper vi i virkeligheden mange mennesker.

Vi har en lokalafdeling i Odense, hvor de mødes regelmæssigt - se mere under aktiviteter!

Dette gøres ved:

- At arbejde for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse, som ikke blot er et problem for den enkelte men for hele samfunde

- At give kontrol over eget liv, selvværd og livskvalitet gennem oplysning, træning, støtte og samvæ

- At skabe rammerne for hjælp til selvhjælp for både smerteramte og pårørende ved at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for hermed at opnå større livskvalitet

- At komme ensomheden til livs ved at skabe et rum, hvor den smerteramte og dennes særlige behov opfyldes; Et sted hvor der er plads til den enkelte uanset diagnose, man kan føle sig tryg og danne nye netværk

- At skabe et rum, hvor pårørende kan tale sammen, da det er en vigtig rolle og tillige stor belastning at være pårørende

- At indsamle og formidle viden om behandling af kroniske smerter gennem samarbejde med tværfaglige smerteklinikker, ud fra egne erfaringer, forskning, artikler, foredrag mm.

- At deltage i det nationale, såvel som internationale præventive smertesamarbejde gennem kontakter til relevante smertebekæmpende organisationer, faglige selskaber og personer

Læs mere om FAKS på hjemmesiden www.faks.dk .

Der kan du også finde information om kommende online foredrag, gode råd og inspiration.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Hvis du har spørgsmål til FAKS, er du velkommen at kontakte vores sekretariat eller tage kontakt til en fra bestyrelsen - du kan finde kontaktinformation her.

 

Vil du være frivillig?

Hos FAKS er de frivillige vores allervigtigste ressource, og vi byder altid nye kræfter velkommen i vores organisation. Det giver os mulighed for at hjælpe endnu flere smerteramte og deres pårørende – hvilket er vores hovedformål.

Vi søger løbende frivillige til forskellige projekter og arrangementer - men også til vores bestyrelse.

Hvis man har mod på at være en del af en lokalafdeling, så kan man blive kontaktperson i en eksisterende afdeling - eller være med til at starte en ny afdeling op i et område, hvor vi kan se en interesse. 

Kontakt os endelig - du kan finde mere information på vores hjemmeside.

Kontakt information

Kontakt personer

Træffetid / åbningstider

  • I Odense lokalafdeling mødes vi den første tirsdag i måneden fra kl 14:00 til 16:00. Solveig er den lokale kontaktperson, som man er velkommen til at tage kontakt til. Du kan læse mere om afdelingen her

    Du er altid velkommen til at kontakte FAKS sekretariat, hvis du skulle have generelle spørgsmål omkring FAKS. Du kan sende os en mail eller ringe på tlf. 51926341.