Image
Veteranhjem Odense
Kategorier: Humanitære organisationer, Beboerhuse, Socialt udsatte, Sundhed og sygdom, Psykisk sårbarhed
Tags: Rådgivning, Caféer og væresteder, Netværk og fællesskaber, Café, Netværk, PTSD, Væresteder, Socialt udsatte, Pårørende, Krigstraumer, Sociale aktiviteter og netværk, Værested, Botilbud
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

De væsentligste arbejdsopgaver for Veteranhjem Odense’s lokalforening følger vedtægten og Fonden Danske Veteranhjems krav og forventninger og kan beskrives således:

  1. virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.
  2. gennem lokale aktiviteter at skabe entusiasme og virkelyst blandt Veteranhjem Odenses brugere og frivillige samt skabe positiv opmærksomhed om veteransagen på Fyn.
  3. udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordinering af de frivillige, der varetager opgaver til gavn for Veteranhjem Odenses brugere og understøtter husets drift.
  4. udbrede kendskabet til Veteranhjem Odense og Fonden Danske Veteranhjem og ideerne bag disse.
  5. arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et kendt og agtet sted.
  6. arbejde for, at Veteranhjem Odense bliver et uformelt møde-, være- og opholdssted for alle veteraner og deres pårørende på Fyn, idet der i denne forbindelse skal lægges særlig vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab, aktiviteter og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers ønsker og behov opfyldes bedst muligt.

Øvrige informationer

Kontakt daglig leder Hannah Ussing

telf.:  51 72 73 32

mail:  dl_odense@veteranhjem.dk

Vil du være frivillig?

Vi har brug for frivillige til de mange forskellige opgaver, der knytter sig til at drive et veteranhjem. Opgaverne spænder bredt fra at planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter, udføre praktiske opgaver, yde støtte til veteraner og pårørende med udgangspunkt i deres behov, skabe hjemlig hygge og god atmosfære samt meget mere.

​Din vigtigste opgave som vært i huset er din tilstedeværelse og et oprigtigt ønske om at gøre veteranhjemmet til netop dét frirum, som veteraner og deres pårørende har brug for.​

Veteranhjemmet har som udgangspunkt åbent 24 timer i døgnet 365 dage om året.​

Inden du starter som vært, afholdes en samtale med veteranhjemmets daglige leder. Samtalen er vigtig for at kunne matche dig og dine kompetencer og erfaringer med husets behov.​

Der vil løbende blive afholdt sociale og komptenceudviklende arrangementer for værter og frivillige, og vi håber, du har lyst til at yde et vigtigt stykke arbejde for Danmarks veteraner og deres pårørende.​​

Lyder det som noget for dig, må du endelig kontakte Veteranhjem Odenses daglige leder eller bestyrelsesformanden.

Se kontaktoplysninger m.m. på Veteranhjem Odenses hjemmeside:  https://www.veteranhjem.dk/odense/kontakt-odense.aspx

 

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Veteranhjem Odense er åben alle dage.

    Kontakt meget gerne daglig leder Hannah Ussing - telf. 51 72 73 32