Image
Barnets Ven
Kategorier: Børn & unge, Socialt udsatte, Familie & forældre
Sidst opdateret: 29. august 2022

Formål

Barnets Ven er et rollemodelsprojekt i Red Barnet Ungdom. Projektet er en én-til-én relation, hvor unge frivillige bliver matchet med et barn,
der har brug for en stabil ven og en positiv rollemodel.

Barnet og den unge frivillige ser hinanden minimum hver 14. dag og laver forskellige sjove, hyggelige og lærerige aktiviteter sammen.
Det er den frivillige og barnet, der i fællesskab beslutter, hvad de skal lave sammen. Aktiviteterne kan være alt lige fra en tur i biografen, på
legepladsen, biblioteket og museum til besøg i sportsklubber, kagebagning, højtlæsning eller en god snak. Gennem aktiviteterne bliver barnet og den unge frivillige rollemodel hinandens fortrolige venner.
Med jævne mellemrum er der fællesture, hvor alle børn og unge frivillige i projektet laver
noget socialt sammen. Du finder Barnets Ven i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, København,
Odense, Randers, Vejle, og på Den københavnske vestegn.

Projektets sigte er at give børn fra økonomisk trængte familier, som har meget om ørene og et begrænset socialt netværk, flere muligheder for at blive hørt, set og udfolde sig gennem positive og lærerige oplevelser og aktiviteter i
barnets lokalområde. Projektet styrker børnenes trivsel og sociale og personlige udvikling gennem den trygge og tillidsfulde én-til-én
relation til rollemodellen, og introducerer børnene til det lokale kultur- og fritidsliv med henblik på at øge deres sociale netværk

Vil du være frivillig?

Du skal være mellem 20 og 28 år for at blive rollemodel og kunne forpligte dig til at mødes med barnet mindst to gange om måneden i ét år. Desuden skal du være medlem. Vi kræver, at du har en ren børneattest. Du vil løbende blive tilbudt kurser i arbejde med sårbare børn.

 

https://redbarnetungdom.dk/indsatsomraader/ret-til-fritid/barnets-ven/