Image
Center for Seksuelt Misbrugte Syd, CSM-Syd - Frivilligsektion
Kategorier: Seksuelt misbrug og vold
Tags: Rådgivning, Telefon og chatrådgivning, Sociale aktiviteter, Seksuelle overgreb, Rådgivning og støtte, Bisidderordning, Sociale aktiviteter og netværk
Sidst opdateret: 21. december 2021

Formål

CSM Syd - Frivilligsektion drives i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark og arbejder i overensstemmelse med KFUM’s Sociale Arbejdes formålsparagraf. På det grundlag er CSM Syd - Frivilligsektions formål:
• at støtte, vejlede og rådgive seksuelt krænkede over 18 år, de krænkedes pårørende samt fagpersoner, som møder problematikken i deres dagligdag.
• at udfylde en social og netværksskabende rolle i forhold til seksuelt krænkede
• at bekæmpe seksuelt misbrug ved at synliggøre og modarbejde forhold i samfundet, som legitimerer og opretholder seksuelle overgreb mod børn
• at søge at gøre det så let som muligt for krænkede at opsøge den rette hjælp
• at deltage i den offentlige debat.

Aktiviteter

Vil du være frivillig?

Vi har en meget bred skare af frivillige: Aldersspredning mellem 21- 70 år, det kan være alle typer af erfaring/uddannelse, timetal fra få til mange timer, alt er velkomment.

Den frivillige kan arbejde med følgende typer af arbejde:

 • Rådgivningssamtaler
 • Skabe socialt samvær for vores brugerne i centerets værested.
 • Gruppeledelse af diverse gruppetilbud.
 • Chatrådgivning
 • Administrative opgaver
 • Bisidderassistance. 
 • Praktiske opgaver
 • Arrangere sociale arrangementer for centerets brugere.

 

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

 • Mandag og onsdag kl. 10-15
  Tirsdag og torsdag kl. 18-21