Image
Social Sundhed Odense
Kategorier: Etniske minoriteter, Humanitære organisationer, Misbrug og afhængighed, Socialt udsatte, Sundhed og sygdom, Psykisk sårbarhed
Tags: Rådgivning, Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Sociale aktiviteter, Interesseorganisation, Rådgivning og støtte, Telefonrådgivning, Formidling af frivilligt arbejde, Socialt udsatte
Sidst opdateret: 07. december 2022

Formål

Formålet med Social Sundhed Odense er at skabe større lighed i sundhed med to tidsperspektiver for øje. På kort sigt hjælper vi mennesker, som er udfordret i mødet med sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at rekrutterer frivillige brobyggere, som alle er sundhedsfaglige studerende, og som har til opgave at mindske de barrierer, som gør det svært for det enkelte menneske at benytte og få udbytte af det universelle sundhedsvæsen. Vores brobyggere har til opgave at støtte, vejlede og ledsage de mennesker, der måtte have brug for det på deres vej gennem sundhedsvæsenet og gør det ud fra en fælles recovery – og empowerment baseret tilgang.

På lang sigt ønsker vi at bidrage til en øget social lighed i sundhed. Vores brobyggere er fremtidens professionelle og det er vores ambition, at de tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med udsatte og sårbare mennesker, samt opnår en viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden i sundhed. Ved at de opnår den viden og indsigt i ulighedsskabende forhold tror vi på, at de bliver bedre sundhedsprofessionelle og kan være med til at starte en forandring i sundhedsvæsenet – en forandring der kommer nedefra.

Vil du være frivillig?

Er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte og sårbare mennesker i Odense? Så er Social Sundhed stedet for dig. 

Som frivillig - brobygger - bliver du en del af en forening, som arbejder for at øge den sociale lighed i Sundhed ved at bygge bro mellem et højt specialiseret sundhedsvæsen, og mennesker der kan have svært ved at benytte sig af det. Det gør vi ved at ledsage til bl.a. læge- og tandlægebesøg, medicinafhentning, fysioterapi, indlæggelse eller operation. Vi støtter i kommunikationen med lægen, besøger under indlæggelsen og hjælper med at koordinere behandlingsforløb og huske aftaler. 

Som frivillig brobygger får du erfaringer med mennesker i udsatte positioner og indsigt i de faktorer, der skaber og vedligholder uligheden i sundhed. Som brobygger oparbejder man redskaber til at kunne indgå i respektfulde relationer til udsatte og sårbare, og vi tror på at det gør vores brobyggere stærkere, mere empatiske og rummelige sundhedsprofessionelle. Dermed skaber vi sammen et sundhedsvæsen, der i fremtiden er for alle.

I Social Sundhed får du 20 timers obligatorisk uddannelse i bl.a. social ulighed, kommunikation og grænsesætning. Samtidig afholder vi løbende temadage med fokus på faglig sparring og udvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

 

Træffetid / åbningstider

  • Mandag til fredag kl. 8-15.30.