Image
Mentorbarn - Relationer for livet
Kategorier: Børn & unge, Socialt udsatte
Tags: Rollemodeller og samvær med voksne, Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Netværk og fællesskaber, Mentorordning, Anbragte børn
Sidst opdateret: 14. september 2022

Formål

Mentorbarn bringer mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige men forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Formålet er at give børnehjemsbørn en bedre fremtid. Anbragte børn klarer sig generelt dårligere end ikke-anbragte børn (beskæftigelse, job, helbred, kriminalitet). En væsentlig forebyggelsesfaktor i forhold til dette er de nære stabile voksenrelationer. Disse vigtige relationer har børnehjemsbørnene mulighed for at få i samværet med deres mentorfamilie og derigennem også tilegne sig sociale kompetencer, der kan hjælpe dem både nu og i fremtiden.

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Vi kan kontaktes på telefon 25292273 mandage kl. 10-12 samt tirsdage og onsdage kl. 9 – 12.

    Ellers kan du på alle tidspunkter kontakte os på admin@mentorbarn.dk