Image
Bolbro Brugerhus
Kategorier: Etniske minoriteter, Ældre, Beboerhuse, Socialt udsatte
Sidst opdateret: 22. marts 2021

Formål

Bolbro Brugerhus er et Kultur- og aktivitetshus. Her kombineres cafe, frivillige Åbne Aktiviteter, frivillige foreninger og traditionel aftenskoleundervisning ved DOF Paarup Aftenskole. Her er også mødested for netværksgrupper eller "en kop kaffe" efter motionsturen. Brugerhuset fremstår som en aktiv medspiller i "lokalområdet" Bolbro og i samarbejdet med Odense Kommune.

 

Vi vægter det forpligtende fællesskab, hvor brugerne "giver huset noget tilbage" via frivilligt arbejde og uden krav om formel organisering.

På den måde skabes grobund for udvikling af fællesskaber på tværs af alder og rammerne bliver tilpasset brugernes forskellige behov.

På de ca. 30 forskellige Åbne Aktiviteter er der ingen tilmelding eller undervisning, men gensidig inspiration og udvikling til gavn for alle. Den Åbne Aktivitet har en tovholder som fungerer som bindeled. Sideløbende har DOF Paarup Aftenskole et stort udbud af sin undervisning i Brugerhuset.

Aktiviteter

Øvrige informationer

Brugerhuset startede i 1986 som et samarbejde mellem DOF Paarup Aftenskole, men fra 2013 har Ældre- og Handicapforvaltningen* indgået driftsaftale med Brugerforeningen. Odense Kommune stiller fortsat lokaler til rådighed og øvrig drift afholdes af Brugerforeningen via medlemskontingent og overskud fra cafeen. Samarbejdet med DOF Paarup Aftenskole fortsætter som partnerskabsaftale.
Hverdagens mangeartede opgaver bliver løst og koordineret af lønnet daglig leder. Frivillige deltager og engagerer sig på Brugermødet og i forskellige udvalg som Aktivitet-, Udstillings og forskønnelse-, PR- og Køkkenudvalg.
Ud over den almindelige hverdag, afvikler Brugerhuset aktivitetsdage, fællesspisninger, julemarked og Brugerforeningens Aktivitetsudvalg og frivillige er ansvarlige for udflugter og ture på tværs af alt hvad huset rummer.
Cafeen drives af Brugerforeningen og bemandes i dagtimerne af frivillige køkkenmedarbejdere som i samarbejde med en deltid køkkenansvarlig har overblikket over køkkenets mange opgaver.
Frivillige fra de Åbne Aktiviteter bemander cafeen i aftentimerne, således at brugere altid møder en cafepasser når de kommer her.

Vil du være frivillig?

Job profil: I caféen sælges mindre menuer, brød med pålæg, kaffe, te og til arrangementer sælges forplejning efter aftale osv. Du skal rydde væk mv. efter cafégæster. Indimellem skal der bages kage, vaskes klude og viskestykker, og der vil være andre forefaldende opgaver.


Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  •  

    Caféens åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og 18.30-20.30. Fredag kl. 8.30-14.00.