Image
Kræftforeningen Tidslerne
Kategorier: Sundhed og sygdom
Tags: Rådgivning og støtte, Kræft
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

At skabe bedre vilkår for kræftpatienter, som søger supplerende/komplementære behandlinger, og at skabe bedre vilkår for kræftpatienter, som søger andre veje end de etablerede behandlinger. Foreningen skal arbejde for at skabe åbenhed og debat omkring den lægelige kræftbehandlings resultater og bivirkninger, samt forbedre informationen til kræftpatienter om såvel lægelig som alternative behandlingsformer. Desuden skal foreningen arbejde for at skabe muligheder for forskning i alternativ behandling.

Aktiviteter

Kontakt information