Image
Diabetesforeningen (herunder Diabeteslinjen)
Kategorier: Sundhed og sygdom
Tags: Rådgivning og støtte, Diabetes
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

Diabetesforeningen er en patientforening. Odense Lokalforening er en af de 98 lokalforeninger, som er oprettet under Diabetesforeningen, og vi er udelukkende frivillige.Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes (i det følgende benævnt "Diabetes") gennem forebyggelse og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger. Som et led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt virke for: At forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende blandt andet gennem bekæmpelse af de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af Diabetes. At øge helbredelsesmulighederne for Diabetes At forebygge Diabetes og dens følgesygdomme.

Aktiviteter

  • Aktiviteter

    Lokalforeninger med sociale og oplysende arrangementer. Rådgivning: Oplysning - Tværfagligt samarbejde - Interessevaretagelse overfor myndigheder og andre beslutningstagere (feks. social- og sundhedspolitik) - Forskning og støtte til forskning.
    Læs mere

Vil du være frivillig?

Opslag kun efter behov og vilkår og afhængigt af opgaverne.

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Træffetid: Tlf: 63 12 14 16 

    www.diabeteslinjen.dk