Image
2 Timer om Ugen
Kategorier: Børn & unge, Etniske minoriteter
Tags: Rollemodeller og samvær med voksne, Mentorordning
Sidst opdateret: 19. november 2019

Formål

2 Timer om Ugen er en organisation som støtter inklusionen af flygtninge og flersprogede børn to timer om ugen.

Vi anerkender, at det er vigtigt for børn at have de rette forudsætninger for at lære dansk. Jo bedre sprogligt miljø de vokser op i, jo hurtigere lærer de sproget.

Mål:

2 Timer om Ugens mål er at støtte flersprogede børn og flygtninge sprogligt, kulturelt og socialt, så de kan få en bedre skolegang og på længere sigt gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvem er børnene?

Børnene er mellem 3-8 år og fælles for dem alle er, at de har dansk som andetsprog. Til dagligt går de i børnehave eller børnehaveklasse, og de er på mange måder pæredanske, men får som udgangspunkt ikke talt og trænet dansk i tilstrækkelig grad. Dette medvirker til, at det manglende danske sprog kan påvirke deres liv og fremtidsudsigter.

Hvem er den frivillige?

Som frivillig er man med til at gøre en forskel for børnene, og deres familier.

Det er underordnet hvilken baggrund den frivillige har. Om man er studerende eller pensionist, det er ikke vigtigt. Det vigtigste er den frivilliges overskud, engagement og at vedkommende har lyst til at dele ud af sine erfaringer og fortrolighed med dansk hverdagsliv, uskrevne regler, referencer, samfundsforhold, kultur og meget mere.

Blot ved at tilbringe tiden sammen med den frivillige, får barnet kendskab til danske kulturforhold og trænet det danske sprog.

Hvordan?

Kontakten mellem voksen og barn etableres af 2 Timer om Ugens daglige leder, som har kontor i Odense. Den frivillige holder kontakt med 2 Timer om Ugens daglige leder, som også deltager i det første møde mellem barnet, dets forældre og den frivillige.

Den voksne frivillige henter barnet i børnehaven, skolen eller hjemmet og sammen tilbringer de to timer om ugen.

Aktiviteter

  • Aktiviteter

    Synger børnesange, leger, tager på ture og udflugter, snakker og hygger med barnet for at styrke dets sprog

Forventninger til frivillige

Den frivillige holder kontakt med 2 Timer om ugens koordinator, som også deltager i det første møde mellem barnet, dets forældre og den frivillige. Vi forventer, at du har lyst til at læse historier, synge børnesange, lege, snakke og hygge med barnet for at styrke dets sprog og give det mulighed for at lære om dansk kultur og dansk levevis – på en legende måde.

Øvrige informationer

Organisationen 2 Timer om Ugen støttes af foreningen 2 Timer om Ugen.

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2-timer-om-ugen/

Instagram: 2timeromugen

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Efter aftale.