Foreningsdetaljer

Bisiddergruppen
Retssystemet og gældsrådgivning
Bisidderordning
Sidst opdateret: 19. marts 2019

Formål

Bisiddergruppen er en gruppe af frivillige med forskellige faglige kompetencer, som tilbyder at gå med til møder med det offentlige. Vi går bl.a. med til samtaler ved: kommune/jobcenter, boligstøtte, bank, sygehuse, læger, m.m.
Alle har jf. lovgivningen ret til en bisidder. Vi er selvfølgelig omfattet af tavshedspligt og hjælpen er gratis.

Vi er et sæt ekstra øjne og ører, men udfører ikke egentlig rådgivning.
Typisk har vi et møde med borgeren forud for mødet med det offentlige, er med på selve mødet - og følger op sammen med borgeren efterfølgende.

Vi går både med til enkelte møder, eller følger længere sagsforløb. Det er altid den samme bisidder, der følger sagen til dørs.

Forventninger til frivillige

Støtteperson til svære samtaler med bla. offentlige instanser. Bisiddergruppen støtter og hjælper personer som har svært ved en given samtale. De skal støttes i det der er behov for at få sagt, og have hjælp til at få hørt det der bliver sagt fra modparten. Brugerne er voksne. Jobopgaven går ud på at man først taler med brugeren i frivilligcentret for at klarlægge behovet og problemet. Brugeren aftaler derefter mødested og tid og informerer bisidderen. Efter mødet har man et afslutningsmøde i huset, hvor man afklarer om problemet er løst og om brugeren var tilfreds. Det er meget væsentlig at du besidder empati og er upartisk, men du behøver ingen bestemt faglig baggrund. Der er lidt lettere kontorarbejde indimellem som udføres på frivilligcentret. Du må gerne kunne stå til rådighed to dage om ugen fra kl. 10-14. Vi aftaler hvilke dage. Bil ingen hindring. En vis modenhed er påkrævet. Kontakt Bisidder Anne-Lise Genz eller via bisidderodense@gmail.com.


Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Telefonisk: Tirsdag og torsdag kl. 10.00 til 14.00.

SocialVejviser.dk er en oversigt over de frivillige sociale foreninger i Odense.
Vejviseren vedligeholdes af Frivilligcenter Odense.