Image
Ungdommens Røde Kors
Kategorier: Børn & unge, Etniske minoriteter
Tags: Rådgivning, Lektiehjælp, Telefonrådgivning og chatfora, Sport og fritidsaktiviteter, Tilbud til socialt udsatte børn og unge, Mentorordning, Sociale aktiviteter og netværk
Sidst opdateret: 21. januar 2020

Formål

At hjælpe sårbare børn og unge i Odense. Ungdommens Røde Kors er en humanitær organisation under Dansk Røde Kors.

Aktiviteter

 • Den Flyvende Kuffert

  Formålet er, at man igennem højtlæsning kan styrke børns (4-8 år) sproglige færdigheder, fremme deres nysgerrighed og stimulere deres fantasi.
  Læs mere

 • Enhed For Uledsagede Unge

  Enhed For Uledsagede Unge (EFUU) er et projekt for unge i alderen 18 og 24 år, der er flygtet fra Eritrea til Danmark.
  Læs mere

 • 4-kløveren

  4-Kløveren er en kreativ Børn- og Ungecafé der har til formål at kvalificere børn og unges faglige og sociale kompetencer, så de får lyst til at lære - både individuelt og i fællesskaber.
  Læs mere

 • The Thrift Shop

  The Thrift Shop er et projekt, hvor formålet er at give alle unge lige adgang til kvalitetstøj, uanset social baggrund.
  Læs mere

 • Madklubben

  Madklubben er en aktivitet under Ungdommens Røde Kors Odense, hvor der laves mad med eleverne fra modtagerklassen på Dalumskolen.
  Læs mere

 • Gademægling

  De frivillige fra Gademægling afholder løbende værksteder, hvor unge mennesker får kompetencer og redskaber til at håndtere egne konflikter på en konstruktiv måde og til at bidrage til kreativ og positiv løsning af andres konflikter.
  Læs mere

 • Bolbro Fællesværk

  Bolbro Fællesværk er et sted, hvor der er plads og rum til alle i alderen 12-16 år. I Fællesværket er der både mulighed for at trække sig tilbage i rolige omgivelser med krea-aktiviteter, brætspil, filmhygge eller bare til en snak.
  Læs mere

 • Svanen

  Svanen fungerer som et fristed for de indlagte unge, og her er der mulighed for at få ledt tankerne væk fra sygdom og behandling gennem aktiviteter og samvær med andre unge. Caféen henvender sig til unge i aldersgruppen 12-22 år.
  Læs mere

 • Café Ællingen

  Café Ællingen på Odense Universitetshospital er en af vores børnecaféer, der henvender sig til børnene i alderen 6-12 år, som er tilknyttet OUH.
  Læs mere

 • Café Lærken

  Café Lærken fungerer som et fristed for børn og unge mellem 5 og 19 år, som er indlagt på et åbent dag- og døgnafsnit.
  Læs mere

 • Børnegruppen

  Børnegruppen er aktiviteter for børn under 12 år, der kommer med deres mødre i Kvindecaféen i Bolbro Brugerhus.
  Læs mere

 • Eventgruppen

  Eventgruppen planlægger og afholder små som store events, der kan bringe folk sammen og skabe gode oplevelser. Udover planlægning og de praktiske opgaver indeholder opgaverne nogle gange en form for fundraising og altid markedsføring af eventet
  Læs mere

 • Hovedtropperne

  Hovedtropperne er en aktivitet for unge senhjerneskadede mellem 18 og 36 år.
  Læs mere

 • Plexus

  Plexus er et værested for unge i alderen 20-35 år, der af forskellige årsager har svært ved at danne sig et socialt netværk. De frivillige sørger for at skabe trygge rammer, så den enkelte føler sig velkommen og en del af et fællesskab.
  Læs mere

 • Aktivt læringsværksted, Påskeløkken

  Formålet er at kvalificere børns faglige og sociale kompetencer, så de får lyst til at lære - både individuelt og i fællesskaber.
  Læs mere

Kontakt information