Image
Offerrådgivning Fyn
Kategorier: Seksuelt misbrug og vold
Tags: Rådgivning og støtte, Telefon- og chatrådgivning
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Aktiviteter

Vil du være frivillig?

Opgaver:
-Tage telefonsamtaler med ofre for forbrydelser.
-Føre statistik på opkald.
Alt anonymiseret.
Krav til frivillige: indstillet på at kunne tage 1 døgnvagt helst per uge/hver 14. dag.
2 obligatoriske kurser - man skal kunne vente på at kurserne afholdes.
Deltage i møder med erfaren rådgiver, for træning.
Robust, kunne lytte og holde sig orienteret/information.
Være forberedt på ikke at få slutresultatet - vi ringer ikke tilbage for at følge op!
Ren straffeattest og børneattest.
Aldrig samtaler alene med børn.
Vagt: alle får tildelt en arbejdstelefon.
Vagt fra kl. 9- kl. 9 næste morgen.
Inden vagtskifte omstilles telefonen til næste rådgiver.
Overlevering af sager - forventede opkald.
Ingen registrering, alt er anonymt, tavshedspligt.
Deltagelse i månedlige medarbejdermøder
Kollegial supervision - mulighed for professionel hjælp.
Minimum 1-2 års frivilligt arbejde.

Kontakt information

Træffetid / åbningstider

  • Offerrådgivningen i Fyns Politi: Døgnåben vagttelefon: 2368 6032