Image
Lev Odense - Livet med udviklingshandicap
Kategorier: Handicap
Tags: Rådgivning, Telefon og chatrådgivning, Sociale aktiviteter, Besøgsven, Udviklingsforstyrrelser, Netværk og fællesskaber
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

Levs grundfortælling

Lev er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og frivillige.

Lev mener, at mennesker med udviklingshandicap bidrager til et mangfoldigt samfund

Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd

Lev insisterer på retten til selvbestemmelse, tryghed og trivsel for mennesker med udviklingshandicap

Lev kræver samfundets socialitet med mennesker med udviklingshandicap og deres familier

Lev tænker nyt og skaber løsninger til gavn for mennesker med udviklingshandicap

Lev opsamler, skaber og formidler viden og rådgivning om livet med udviklingshandicap

Aktiviteter

Øvrige informationer

Vi har en facebookside, der er https://www.facebook.com/levodense/

Vil du være frivillig?

Hvis du vil være frivillig kan du henvende dig til Jon Boje Jensen, 61665496 el. jonbojejensen@gmail.com