Nulstil tags
2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for at deltage i aktiviteter med en voksen med dansk baggrund to timer om ugen.
Blossom
Blossom er en lille NGO med et stort hjerte. Igennem forskellige sociale indsatser arbejder vi for at støtte og empower kvinder i udsatte positioner - herunder kvinder med minoritetsetnisk baggrund og kvinder, som lever i socialt udsathed.
Café Klosterbakken
Alkoholfri café hvor man kan læse avisen, få en snak og opleve fællesskab.
Dansk Flygtningehjælp
Frivilligt integrationsarbejde, herunder bl.a. rådgivning, lektiehjælp/sprogtræning, kontaktfamilier og mentorordning.
Dansk Folkehjælp
Lokal og global hjælp til socialt dårligt stillede.
Den Frie Rådgivning
Vi er en frivillig social forening, som tilbyder gratis rådgivning på ca. 23 sprog i vores aktiviteter Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning. Vi hjælper fx med at kommunikere med myndighederne, afdrage på gæld og at forstå det danske samfund.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske og religiøse forskelle.
Foreningen for ukrainere i Odense
Foreningen for ukrainere i Odense
Foreningen Lige Adgang
Foreningen Lige Adgang er en NGO, der arbejder for at skabe lige adgang for alle til job, uddannelse og fællesskaber. Vi har en række forskellige mentorindsatser, hvor vi hele tiden eftersøger nye frivillige.
Mødrehjælpen
Rådgivning for gravide, enlige og familier med børn under 18 år.
Red Barnet Odense Lokalforening
Støtte til udsatte børn og deres familier i lokalområdet, deltagelse i landsindsamlinger.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense