Nulstil tags
Center for Seksuelt Misbrugte Syd, CSM-Syd - Frivilligsektion
Anonym støtte og vejledning til personer over 18 år der har været seksuelt krænket på et eller andet tidspunkt i deres liv.
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol. I vores samtalegrupper hjælper vi folk, der er eller har været udsat for psykisk vold, hvor de får kognitive redskaber til at komme videre
Fyns Spor
Spor er en forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for voksne, der har senfølger af seksuelle overgreb
Joan-Søstrene
Joan-søstrene tilbyder voldsramte kvinder anonym telefonrådgivning om psykologiske, sociale og juridiske aspekter efter en voldsoplevelse.
Offerrådgivning Fyn
Personlig eller telefonisk rådgivning til ofre, vidner og pårørende for ulykker m.m.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense