Nulstil tags
Barnets Ven
Børn har brug for omsorg og gode oplevelser. Nogle forældre have svært ved at give deres børn gode fritidsoplevelser og tilstrækkelig støtte. Du kan hjælpe et af disse sårbare og udsatte børn ved at blive frivillig bror eller søster i Barnets Ven
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Blå Kors Genbrug
Vi er et alkoholfrit, socialt arbejdsfællesskab med plads til alle, der har lyst til at være frivillig hos os. Overskuddet fra Blå Kors Genbrug går til at hjælpe udsatte mennesker i Danmark.
BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsociale opgaver i de udsatte boligområder i Odense: Rising, Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemens.
Børnenes Kontor, Odense
Børnenes Kontor; Odense uddeler tøjbilletter til skolebørn fra udsatte familier. Tøjbilletterne giver mulighed for indkøb af børnetøj i de forretninger i Odense, foreningen har en aftale med.
Børns Vilkår (herunder Børnetelefonen)
Anonym telefon- og chatrådgivning for børn og forældre.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er nu også mulighed for at få en bisidder med til dine møder med "Systemet". God erfaring med denne funktion, især sygedagpengeområdet!
Dansk Folkehjælp
Lokal og global hjælp til socialt dårligt stillede.
Dansk Præmaturforening
Foreningen støtter familier med for tidligt fødte børn, samt voksne der er født for tidligt.
Efterladte efter selvmord Fyn
Efterladte efter selvmord Fyn er en forening for pårørende til mennesker, der har begået selvmord. Vi danner netværk.
Familieforeningen Skt. Klemens
Det gode familieliv på tværs i hele lokalområdet i Skt. Klemens og omegn, hvor alle er velkomne. Foreningen arbejder i et område, hvor vi gennem vores arrangementer forsøger at skabe kontakter mellem børn og voksne.
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og deres familier med træning for både børn og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske og religiøse forskelle.
Foreningen Bronx
Med udspring i de fysiske rammer i Bronx skabes fællesskab omkring kreativitet og bæredygtighed, med udgangspunkt i den enkeltes ønske og behov.
Foreningen Far
Danmarks største interesseorganisation for børn og fædre grundlagt i 1977. Foreningen Far tilbyder gratis landsdækkende rådgivning om børn og fædre samt fælles forældreskab med fokus på barnet og hele familien.
Forældre & Sorg
Forældre & Sorg er for alle forældre, som mister et barn under graviditeten, ved fødslen eller et barn op til 21 år.
Forældreforeningen Vi Har Mistet Et Barn
Hjælp til sorgbearbejdelse i forbindelse med at have mistet et barn.
Forældrelandsforeningen, FBU
Støtter og rådgiver forældre og pårørende til anbragte børn.
Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Vi tilbyder gratis samtaler med dig i dit netværk. Det kan være, hvis du oplever dig ensom, befinder dig i livskriser, ved konflikter i familien, psykisk sårbarhed, m.m. Samtalerne kan foregå digitalt, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.
GirlTalk
GirlTalk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Vi tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag.
Hele Danmarks Familieklub
Familieklubben er et FEDT sted for børn og deres familier, der både giver supergod familietid med hinanden og med andre familier. Familieklubben mødes to gange om måneden til hygge, leg og måltidsfællesskab.
Home-Start Familiekontakt
Støtte til småbørnsfamilier via en familieven.
LAMBDA Foreningen for homo- og biseksuelle, samt transpersoner på Fyn
Forening der styrker homo- og biseksuelle samt transpersoner identitet. Foreningen har til formål at oplyse om og sikre rigtigheder for LGBT segmentet og deres sympatisører.
Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende
LPTSD er en landsdækkende forening, etableret af frivillige, som ud fra egne erfaringer tilbyder støtte til PTSD-ramte og pårørende. Udbrede viden om PTSD samt behandlingsmuligheder bl.a. gennem foredrag og temadage.
MAMMA MIA - Odense Internationale Mødregruppe
MAMMA MIA er Folkekirkens Samarbejdes mødregruppe.
Mandecentret
Rådgivning til mænd i skilsmisse
Mødrehjælpen
Rådgivning for gravide, enlige og familier med børn under 18 år.
Q-Factor
Forening der fremmer trivsel for LGBT personer.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, der befinder sig i en udsat position.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense