Nulstil tags
ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
Angstforeningen
Forening for mennesker med angst, samt deres pårørende.
At Danse Med Livet - Et brobyggende fællesskab
At hjælpe mentalt udfordrede mennesker ind i fællesskabet og det gode liv, når dansen med livet bliver udfordret.
Autisme Ungdom Fyn
Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og deres pårørende, i alderen 13 til 29 år, på Fyn. Vi laver sociale arrangementer, indtil videre har vi bl.a. været på brætspilscafé og holdt online arrangementer.
Bedre Psykiatri, Lokalafdeling Odense
Arbejder for bedre vilkår for pårørende og mennesker med psykisk sygdom.
Bolbro IFS
Bolbro IFS (Idræt For Sindet) er et foreningstilbud for dig med en psykisk sårbarhed, som ønsker at mødes om forskellige idrætslige aktiviteter, i et socialt fællesskab. Få mere information på www.bolbrogif.dk/idraet-for-sindet
Café Klosterbakken
Alkoholfri café hvor man kan læse avisen, få en snak og opleve fællesskab.
Café ODA Odense
Café ODA Odense er et socialt mødested for dig, der har angst, depression, bipolar lidelse eller OCD inde på livet, også pårørende.
Center for Mental Sundhed
Vi tilbyder gratis rådgivning af fagprofessionelle. Hvis man bor i Odense, er fyldt 18 år og har brug for nogen at snakke med. Vi er gode til at lytte og guider videre til andre tilbud og foreninger. Tilbyder Lær at tackle kurser.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er nu også mulighed for at få en bisidder med til dine møder med "Systemet". God erfaring med denne funktion, især sygedagpengeområdet!
DareGender
I DareGenders mandegrupper er der både plads til at dele de svære ting i livet og mulighed for at dele tanker og holdninger til det at være mand med en gruppe af andre nysgerrige unge mænd.
Depressionsforeningen
Støtter mennesker med depression eller bipolar lidelse (manio depressive), samt deres pårørende.
Et Fælles Skridt
Brobygger til fællesskabet for mennesker med psykisk sårbarhed med fokus på recovery og deltagelse i civilsamfundet
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol. I vores samtalegrupper hjælper vi folk, der er eller har været udsat for psykisk vold, hvor de får kognitive redskaber til at komme videre
Foreningen Bronx
Med udspring i de fysiske rammer i Bronx skabes fællesskab omkring kreativitet og bæredygtighed, med udgangspunkt i den enkeltes ønske og behov.
Foreningen Far
Danmarks største interesseorganisation for børn og fædre grundlagt i 1977. Foreningen Far tilbyder gratis landsdækkende rådgivning om børn og fædre samt fælles forældreskab med fokus på barnet og hele familien.
Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Vi tilbyder gratis samtaler med dig i dit netværk. Det kan være, hvis du oplever dig ensom, befinder dig i livskriser, ved konflikter i familien, psykisk sårbarhed, m.m. Samtalerne kan foregå digitalt, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at have bevægelses- og madoplevelser sammen med.
Kvindelig bevægelse mod ensomhed, KBME
Vores formål er at synliggøre ensomheden og støtte de mange kvinder, der savner andre mennesker i deres liv. Vores mission er at give de kvinder mulighed for at møde andre kvinder i trykke rammer og samtidig træne disse kvinders sociale kompetencer.
Landsforeningen af Psykiatribrugere LAP
Støtte til nuværende og tidligere psykiatribrugere.
Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende
LPTSD er en landsdækkende forening, etableret af frivillige, som ud fra egne erfaringer tilbyder støtte til PTSD-ramte og pårørende. Udbrede viden om PTSD samt behandlingsmuligheder bl.a. gennem foredrag og temadage.
Livslinien
Livslinien forebygger selvmord og fremmer trivsel. Rådgivning via mail, telefon og chat.
Læseforeningen
Læseforeningen arbejder med litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer.
Netværket for Selvmordsramte (NEFOS)
Rådgivning og støtte til efterladte efter personer der har begået selvmord eller personer der har forsøgt/truer med selvmord.
OCD Foreningen - Patientforening for OCD-ramte og deres pårørerende
Patientforening for OCD-ramte og deres pårørende.
Psykiatrifondens rådgivning
Privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen – både hos den enkelte og i samfundet.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
Sct. Nicolai Tjenesten
Anonym samtaletjeneste for alle der har brug for et lyttende medmenneske.
SIND Fyn
Arbejder for sindslidende og deres pårørende bl.a. via telefonrådgivning, væresteder, Lille Skole For Voksne m.m.
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtter mennesker i deres kontakt med sundhedssystemet. Det kan være hjælp til at huske aftaler, støtte til samtalen med lægen, ledsagelse til tandlæge mm.
Stoppestedet
Værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende.
Særligt Sensitive Fyn, HSP
Foreningens formål er at støtte personer der er særligt sensitive, samt udbrede kendskabet til personlighedstrækket HSP.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, der befinder sig i en udsat position.
Veteraner Med PTSD
At danne sociale relationer og give veteraner med PTSD et frirum igennem sociale aktiviteter og træning. Ligeledes at skabe et internt netværk, hvor veteraner i Odense kan hjælpe hinanden og dele erfaringer.
Veteranhjem Odense
Veteranhjem Odense er etableret af Fonden Danske Veteranhjem og åbnede i marts 2019.
Vista Balboa
Integreret tilbud til borgere med både svær sindslidelse og alkohol- og/eller stofmisbrug.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense