Nulstil tags
ADHD-foreningen Fyn
Foreningen hjælper alle der på den ene eller anden måde er berørt af ADHD.
AIDS Fondet
Rådgivning til unge om sex, kønssygdomme og prævention.
Alkolinjen
Alkoholrådgivning for voksne der drikker for meget, samt deres pårørende.
Alzheimerforeningen, lokalforening Fyn
Foreningen har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.
Astma-Allergi Foreningen
Aktiviteter og kurser for personer med allergi, astma, KOL m.m.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Bolbro IFS
Bolbro IFS (Idræt For Sindet) er et foreningstilbud for dig med en psykisk sårbarhed, som ønsker at mødes om forskellige idrætslige aktiviteter, i et socialt fællesskab. Få mere information på www.bolbrogif.dk/idraet-for-sindet
Center for Mental Sundhed
Vi tilbyder gratis rådgivning af fagprofessionelle. Hvis man bor i Odense, er fyldt 18 år og har brug for nogen at snakke med. Vi er gode til at lytte og guider videre til andre tilbud og foreninger. Tilbyder Lær at tackle kurser.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er nu også mulighed for at få en bisidder med til dine møder med "Systemet". God erfaring med denne funktion, især sygedagpengeområdet!
Colitis-Crohn Foreningen lokalafdeling Fyn
At forbedre forholdene for personer ramt af colitis, Crohn og andre relaterede tarmsygdomme.
Dansk Fibromyalgi Forening
Patientforening der rådgiver patienter og pårørende, samt ytrer sig i den offentlige debat på området.
Dansk Glaukom Forening (grøn stær)
Foreningens primære formål er, at varetage glaukompatienters interesser og imødekomme deres specielle behov og problemer. Dette forsøger vi at opfylde ved at etablere netværk og afholde foredrag til glæde og gavn for patienter og deres pårørende.
Dansk Parkinson Forening
Forening der yder støtte til parkinsonramte og deres pårørende.
Dansk Søvnapnø Forening
Arbejder for at udbrede kendskabet til søvnapnø, samt at arbejde for optimale behandlingsmuligheder for medlemmerne.
Demensfællesskabet Fyn, Alzheimerforeningen
Rådgivnings- og aktivitetscentre er et åbent og uvisiteret tilbud for mennesker med demens i tidligt stadie samt deres pårørende. Her har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og få rådgivning og støtte til at håndtere hverdagen.
Diabetesforeningen (herunder Diabeteslinjen)
Arbejder for at støtte personer med diabetes, samt forebygge og helbrede/forske i diabetes.
Endometriose Foreningen
Forening der yder støtte til endometrioseramte. Samarbejder desuden med fagfolk omkring forskning.
Epilepsiforeningen
Rådgivning til personer med epilepsi og deres pårørende.
Et Fælles Skridt
Brobygger til fællesskabet for mennesker med psykisk sårbarhed med fokus på recovery og deltagelse i civilsamfundet
FAKS - Foreningen af Kroniske Smerteramte og Pårørende
Netværk og støtte for kroniske smerteramte og deres pårørende
Foreningen Far
Danmarks største interesseorganisation for børn og fædre grundlagt i 1977. Foreningen Far tilbyder gratis landsdækkende rådgivning om børn og fædre samt fælles forældreskab med fokus på barnet og hele familien.
Gigtforeningen
Foreningen for alle med ondt i led, ryg og muskler.
Hjernerystelsesforeningen
Selvhjælpsgrupper, foredrag, Facebookgrupper, telefonrådgivning i forbindelse med følgevirkninger af hjernerystelse.
Hjernesagen (Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn)
Forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede og deres pårørende.
Hjerteforeningens Rådgivningscenter
Rådgivningscentrene tilbyder bl.a. måling af blodtryk, kolesterol, blodsukker og puls samt foredrag og motion.
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at have bevægelses- og madoplevelser sammen med.
Kræftens Bekæmpelse - Odense lokalforening
Forening der rådgiver og støtter alle der er berørt af kræft.
Kræftforeningen Tidslerne
Forening der rådgiver og støtter kræftpatienter i alternativ behandling
Landsforeningen for PTSD ramte og pårørende
LPTSD er en landsdækkende forening, etableret af frivillige, som ud fra egne erfaringer tilbyder støtte til PTSD-ramte og pårørende. Udbrede viden om PTSD samt behandlingsmuligheder bl.a. gennem foredrag og temadage.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
Giver støtte og rådgivning til de ramte personer og deres pårørende.
Leverforeningen
Rådgivning og støtte til personer med en leversygdom.
Lungeforeningen
Gennem rådgivning og information hjælpes lungehandicappede til en bedre livskvalitet
Læseforeningen
Læseforeningen arbejder med litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer.
Migræne og Hovedpineforeningen
En landsdækkende patientforening for alle med migræne og andre hovedpineformer. Giver rådgivning og støtte til personer med migræne eller anden form for hovedpine.
nedsatsyn.dk
At samle alle med et nedsat syn i en forening
Nyreforeningen Fyn
Hjælper og støtter personer med nyresygdomme samt deres pårørende.
Polioforeningen - specialister i børnelammelse
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter polio, gennem gratis råd og vejledning til alle personer med polio eller post polio.
Psoriasisforeningen
Psoriasisforeningen er en humanitær forening. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt samt at støtte og forbedre forholdene for de mere end 200.000 danske psoriasispatienter og deres pårørende.
Scleroseforeningen
Rådgivning og støtte til scleroseramte og deres pårørende.
SmerteLinjen
Rådgivningstelefon til smerteramte og deres pårørende.
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtter mennesker i deres kontakt med sundhedssystemet. Det kan være hjælp til at huske aftaler, støtte til samtalen med lægen, ledsagelse til tandlæge mm.
Stomiforeningen COPA (Fyn)
Stomiforeningen varetager interesser for stomi- og reservoiropererede.
Trigeminus foreningen
Støtte til de sygdomsramte og deres pårørende. Udbredelse af kendskab til sygdommen, samt erfaringsudveksling.
Ulykkespatientforeningen
Det overordnede mål er at forbedre livsvilkårene for personer med varige skader efter en ulykke, gennem gratis råd og vejledning til alle personer som har været ude for en ulykke.
Veteraner Med PTSD
At danne sociale relationer og give veteraner med PTSD et frirum igennem sociale aktiviteter og træning. Ligeledes at skabe et internt netværk, hvor veteraner i Odense kan hjælpe hinanden og dele erfaringer.
Veteranhjem Odense
Veteranhjem Odense er etableret af Fonden Danske Veteranhjem og åbnede i marts 2019.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense