Nulstil tags
Barnets Ven
Børn har brug for omsorg og gode oplevelser. Nogle forældre have svært ved at give deres børn gode fritidsoplevelser og tilstrækkelig støtte. Du kan hjælpe et af disse sårbare og udsatte børn ved at blive frivillig bror eller søster i Barnets Ven
Besøgstjenesten v/ Fredens Kirke
Tilbud til beboere i Fredens Sogn som ikke får opfyldt deres behov for samvær med andre.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Blå Kors Genbrug
Vi er et alkoholfrit, socialt arbejdsfællesskab med plads til alle, der har lyst til at være frivillig hos os. Overskuddet fra Blå Kors Genbrug går til at hjælpe udsatte mennesker i Danmark.
Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshus i Odense V
Bolbro IFS
Bolbro IFS (Idræt For Sindet) er et foreningstilbud for dig med en psykisk sårbarhed, som ønsker at mødes om forskellige idrætslige aktiviteter, i et socialt fællesskab. Få mere information på https://bolbrogif.dk/idraet-for-sindet/
BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsociale opgaver i de udsatte boligområder i Odense: Rising, Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemens.
Børnenes Kontor, Odense
Børnenes Kontor; Odense uddeler tøjbilletter til skolebørn fra udsatte familier. Tøjbilletterne giver mulighed for indkøb af børnetøj i de forretninger i Odense, foreningen har en aftale med.
Café Exit
Støtte til ex-indsatte og indsatte som beslutter sig for at starte på en frisk.
Café Klosterbakken
Alkoholfri café hvor man kan læse avisen, få en snak og opleve fællesskab.
Café Paraplyen - KFUM's sociale arbejde
Alkoholfri café hvor der udføres socialt arbejde med udgangspunkt i interesse og omsorg for den enkelte.
Center for Mental Sundhed
Vi tilbyder gratis rådgivning af fagprofessionelle. Hvis man bor i Odense, er fyldt 18 år og har brug for nogen at snakke med. Vi er gode til at lytte og guider videre til andre tilbud og foreninger. Tilbyder Lær at tackle kurser.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er nu også mulighed for at få en bisidder med til dine møder med "Systemet". God erfaring med denne funktion, især sygedagpengeområdet!
Dansk Folkehjælp
Lokal og global hjælp til socialt dårligt stillede.
DareGender
I DareGenders mandegrupper er der både plads til at dele de svære ting i livet og mulighed for at dele tanker og holdninger til det at være mand med en gruppe af andre nysgerrige unge mænd.
Den Frie Rådgivning
Vi er en frivillig social forening, som tilbyder gratis rådgivning på ca. 28 sprog i vores aktiviteter Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning. Vi hjælper fx med at kommunikere med myndighederne, afdrage på gæld og at forstå det danske samfund.
Et Fælles Skridt
Brobygger til fællesskabet for mennesker med psykisk sårbarhed med fokus på recovery og deltagelse i civilsamfundet
Familieforeningen Skt. Klemens
Det gode familieliv på tværs i hele lokalområdet i Skt. Klemens og omegn, hvor alle er velkomne. Foreningen arbejder i et område, hvor vi gennem vores arrangementer forsøger at skabe kontakter mellem børn og voksne.
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og deres familier med træning for både børn og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske og religiøse forskelle.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en forening, som tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp til socialt/økonomisk udsatte – fortrinsvist enlige – forældre og gravide, som er særligt trængte, og som ikke har andre muligheder for at få støtte.
Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Støtte til samtaler i dit netværk ved livskriser, konflikter i familien, psykisk sårbarhed, ensomhed m.m. Vi tilbyder digitale samtaler hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.
Kirkens Korshær
Herberg, dagvarmestue og natvarmestue for de mest udsatte i samfundet.
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at have bevægelses- og madoplevelser sammen med.
KVINFO's Mentornetværk
KVINFOs Mentornetværk tilbyder etniske minoritetskvinder en frivillig mentor, der er fortrolig med jobsøgningsprocessen , og som kan være en kilde til inspiration og opmuntring for kvinden til at tage skridtet og gå målrettet efter at finde et job.
LAMBDA Foreningen for homo- og biseksuelle, samt transpersoner på Fyn
Forening der styrker homo- og biseksuelle samt transpersoner identitet. Foreningen har til formål at oplyse om og sikre rigtigheder for LGBT segmentet og deres sympatisører.
Læseforeningen
Læseforeningen arbejder med litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Vores formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe stærke læsende fællesskaber for mennesker i alle livssituationer.
Mentorbarn - Relationer for livet
Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige men forpligtende fællesskaber.
Recovery Bulls Odense
Recovery Bulls Odense er et idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan løfte livsglæden hos mange udsatte.
Reden Odense
Anonymt værested for kvinder i prostitution og misbrug.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
SAND Fyn
Nuværende eller tidligere hjemløse hjælper hjemløse i forhold kommunen, bolig o.l.
Sct. Nicolai Tjenesten
Anonym samtaletjeneste for alle der har brug for et lyttende medmenneske.
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtter mennesker i deres kontakt med sundhedssystemet. Det kan være hjælp til at huske aftaler, støtte til samtalen med lægen, ledsagelse til tandlæge mm.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, der befinder sig i en udsat position.
Veteraner Med PTSD
At danne sociale relationer og give veteraner med PTSD et frirum igennem sociale aktiviteter og træning. Ligeledes at skabe et internt netværk, hvor veteraner i Odense kan hjælpe hinanden og dele erfaringer.
Veteranhjem Odense
Veteranhjem Odense er etableret af Fonden Danske Veteranhjem og åbnede i marts 2019.
Værestedet Øst
Værested for socialt udsatte borgere.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense