Nulstil tags
2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for at deltage i aktiviteter med en voksen med dansk baggrund to timer om ugen.
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshus i Odense V
BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsociale opgaver i de udsatte boligområder i Odense: Rising, Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemens.
Bosniakkisk torturofferforening Odense
Organiserer og yder støtte til fhv. bosniakkiske krigsfanger/torturofre og krigsofre fra Bosnien og Hercegovina.
Café Klosterbakken
Alkoholfri café hvor man kan læse avisen, få en snak og opleve fællesskab.
Dansk Flygtningehjælp
Frivilligt integrationsarbejde, herunder bl.a. rådgivning, lektiehjælp/sprogtræning, kontaktfamilier og mentorordning.
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Fyn
Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med andre unge.
Den Frie Rådgivning
Vi er en frivillig social forening, som tilbyder gratis rådgivning på ca. 28 sprog i vores aktiviteter Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning. Vi hjælper fx med at kommunikere med myndighederne, afdrage på gæld og at forstå det danske samfund.
Det Grønlandske Hus
Vejledningscenter for herboende grønlændere, f.eks. studerende, nytilflyttede, socialt udsatte m.m.
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og deres familier med træning for både børn og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske og religiøse forskelle.
Foreningen for forhenværende Krigsfanger og Krigsofre fra Bosnien Herzegovina (FKK)
Socialt samvær, rådgivning og rehabilitering af personer med PTSD fra Bosnien og Herzegovina.
Interkulturelt Kvinderåd
Anonym og professionel telefonrådgivning for etniske minoritetskvinder.
KVINFO's Mentornetværk
KVINFOs Mentornetværk tilbyder etniske minoritetskvinder en frivillig mentor, der er fortrolig med jobsøgningsprocessen , og som kan være en kilde til inspiration og opmuntring for kvinden til at tage skridtet og gå målrettet efter at finde et job.
MAMMA MIA - Odense Internationale Mødregruppe
MAMMA MIA er Folkekirkens Samarbejdes mødregruppe.
Multikulturel Kvindeforening
Aktivitets- og samværstilbud/værested for flygtninge- og indvandrerkvinder.
Pigeliv
Forening som tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år i Vollsmose og omegn.
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
Røde Sol
Foreningens formål er at yde hjælp til mennesker, der har behov for det og at beskytte menneskers liv og helbred.
SAHAN
SAHAN formidler viden om det danske samfund til somaliske kvinder, så de bedre kan bakke op om deres børn og vejlede dem om uddannelse.
Social Sundhed Odense
Social Sundhed arbejder for at skabe en lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi ledsager og støtter mennesker i deres kontakt med sundhedssystemet. Det kan være hjælp til at huske aftaler, støtte til samtalen med lægen, ledsagelse til tandlæge mm.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, der befinder sig i en udsat position.
Venligboerne
Hjælper flygtninge og andre socialt udsatte i Odense, med aktiviteter, gratis ting til hjemmet, gratis tøj, sko og legetøj, transport af møbler og meget andet.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense