Nulstil tags
2 Timer om Ugen
Organisation, der støtter inklusionen af etniske minoriteter og deres børn. Børnene får mulighed for at deltage i aktiviteter med en voksen med dansk baggrund to timer om ugen.
Autisme Ungdom Fyn
Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og deres pårørende, i alderen 13 til 29 år, på Fyn. Vi laver sociale arrangementer, indtil videre har vi bl.a. været på brætspilscafé og holdt online arrangementer.
Barnets Ven
Børn har brug for omsorg og gode oplevelser. Nogle forældre have svært ved at give deres børn gode fritidsoplevelser og tilstrækkelig støtte. Du kan hjælpe et af disse sårbare og udsatte børn ved at blive frivillig bror eller søster i Barnets Ven
Bisiddergruppen
Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandler, læge, jobcenter, bank, fogedretten m.m.
BoligSocialt Hus
BoligSocialt Hus består af 4 boligforeninger, der sammen er med til at løse en lang række boligsociale opgaver i de udsatte boligområder i Odense: Rising, Korsløkken, Ejerslykke og Skt. Klemens.
BoPaM-landsforeningen for støtte til børn og pårørende af misbrugere
Foreningen sætter fokus på de virkninger, misbrug i familien kan have på børn og unge.
Broen-Odense
Fritidstilbud til udsatte børn
Børn, unge og sorg. Rådgivnings- og forskningscenter
Rådgivning for børn og unge der har forældre eller søskende der er alvorligt syge eller døde.
Børnenes Kontor, Odense
Børnenes Kontor; Odense uddeler tøjbilletter til skolebørn fra udsatte familier. Tøjbilletterne giver mulighed for indkøb af børnetøj i de forretninger i Odense, foreningen har en aftale med.
Børns Vilkår (herunder Børnetelefonen)
Anonym telefon- og chatrådgivning for børn og forældre.
Børns Voksenvenner
Venskab mellem ressourcerige voksne og børn med et lille voksennetværk.
Center for Mental Sundhed
Vi tilbyder gratis rådgivning af fagprofessionelle. Hvis man bor i Odense, er fyldt 18 år og har brug for nogen at snakke med. Vi er gode til at lytte og guider videre til andre tilbud og foreninger. Tilbyder Lær at tackle kurser.
Coachingfyn.dk
Afholder samtaleforløb for mennesker i krise eller andre med udviklingsbehov. BISIDDER, der er nu også mulighed for at få en bisidder med til dine møder med "Systemet". God erfaring med denne funktion, især sygedagpengeområdet!
Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) Fyn
Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med andre unge.
Den fynske sorggruppe for børn og unge
En forening, der har til formål at hjælpe børn, som har mistet et nærtstående familiemedlem.
Det Grønlandske Hus
Vejledningscenter for herboende grønlændere, f.eks. studerende, nytilflyttede, socialt udsatte m.m.
Exitcirklen
Velkommen til EXITCIRKLEN nej til psykisk vold og social kontrol. I vores samtalegrupper hjælper vi folk, der er eller har været udsat for psykisk vold, hvor de får kognitive redskaber til at komme videre
Familieforeningen Skt. Klemens
Det gode familieliv på tværs i hele lokalområdet i Skt. Klemens og omegn, hvor alle er velkomne. Foreningen arbejder i et område, hvor vi gennem vores arrangementer forsøger at skabe kontakter mellem børn og voksne.
FitforKids
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis vægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og deres familier med træning for både børn og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events.
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
Arbejder for at fremme integration for asylansøgere, flygtninge og indvandrere på tværs af etniske og religiøse forskelle.
Foreningen Bronx
Med udspring i de fysiske rammer i Bronx skabes fællesskab omkring kreativitet og bæredygtighed, med udgangspunkt i den enkeltes ønske og behov.
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en forening, som tilbyder rådgivning og økonomisk hjælp til socialt/økonomisk udsatte – fortrinsvist enlige – forældre og gravide, som er særligt trængte, og som ikke har andre muligheder for at få støtte.
Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense
Støtte til samtaler i dit netværk ved livskriser, konflikter i familien, psykisk sårbarhed, ensomhed m.m. Vi tilbyder digitale samtaler hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.
GirlTalk
GirlTalk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært. Vi tilbyder gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler og foredrag.
Headspace
Anonym rådgivning for børn og unge.
Hele Danmarks Familieklub
Familieklubben er et FEDT sted for børn og deres familier, der både giver supergod familietid med hinanden og med andre familier. Familieklubben mødes to gange om måneden til hygge, leg og måltidsfællesskab.
KOMsammen Odense
KOMsammen Odense er et tilbud til unge imellem 15-30 år, der kender til ensomhed og savner nogle at have bevægelses- og madoplevelser sammen med.
Landsforeningen Talentspejderne
Vi hjælper unge med at finde deres evner, styrker og talenter, så de bliver bedre i stand til at vælge uddannelse og job.
Landsforeningen UNG UDEN MOBNING
Vi går til kamp for de gode fællesskaber- hvor der er plads til alle og plads til at være den, man er. Det gør vi gennem gruppeforløb for unge 13-25 år og gennem kurser og workshops til forældre og skolens fagpersoner.
Matematikcenter
Lektiehjælp i matematik til og med ungdomsuddannelsesniveau.
Mentorbarn - Relationer for livet
Mentorbarn er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige men forpligtende fællesskaber.
Natteravnene
Synlige voksne skaber tryghed i nattelivet.
Pigeliv
Forening som tilbyder sociale aktiviteter, rådgivning og netværk for unge kvinder mellem 16 og 24 år i Vollsmose og omegn.
Plexus Odense
Plexus er et værested for ensomme unge i alderen 20-35 år. Stedet drives af unge i samme aldersgruppe, der fungerer som socialt sikkerhedsnet, mens de sørger for at skabe en god stemning, og at der er styr på det praktisk.
Psoriasisforeningen
www.psoriasis.dk
Red Barnet Odense Lokalforening
Støtte til udsatte børn og deres familier i lokalområdet, deltagelse i landsindsamlinger.
Red Barnet Ungdom
Ingen beskrivelse
Røde Kors Odense
Den lokale Røde Kors afdeling med mere end 20 forskellige humanitære aktiviteter og 600 frivillige. Vi arbejder med ensomhed, ældre, integration, familier, genbrug og førstehjælp. Alt sammen med ét mål for øje - at hjælpe de svageste og mest udsatte.
SAHAN
SAHAN formidler viden om det danske samfund til somaliske kvinder, så de bedre kan bakke op om deres børn og vejlede dem om uddannelse.
Samtaleboblen
Støtte til studerende der oplever kriser under studiet.
Samtalegrupper for Unge
Føler du dig ensom, anderledes, mobbet? I en samtalegruppe møder du forståelse, omsorg, støtte. For unge 13-30 år.
Stoppestedet
Værested for sindslidende og rådgivning for sindslidende og pårørende.
Ungdommens Røde Kors Odense
Vores aktiviteter spænder over alt fra mentoring, lektiehjælp, hospitalscaféer og fællesskaber på krisecentre. Vi bestræber os på at være der, hvor der er størst behov for børn og unge, der befinder sig i en udsat position.
Ventilen
Ventilen arbejder for at forebygge ungdomsensomhed.
Åbent Sind
Vi støtter til et godt ungdomsliv for unge med psykosociale udfordringer.
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense