Image
Foreningen Danske DøvBlinde
Kategorier: Handicap
Tags: Blinde og svagtseende, Døve og hørehæmmede
Sidst opdateret: 21. marts 2021

Formål

Foreningen Danske DøvBlinde - synshørehæmmede arbejder for bedre vilkår og ligeværdighed i samfundet for døvblinde og synshørehæmmede. Vi er et politisk og socialt samlingspunkt for døvblinde i Danmark.

Aktiviteter

  • Netværksmøder

    Foreningen holder lokale netværksmøder, hvor man mødes, hygger sig og udveksler erfaringer om hverdagen uden syn og hørelse.
    Læs mere

  • Kurser og foredrag

    Vi holder kurser med forskellige formål, yder rådgivning i form af hjemmebesøg og information om døvblindhed, tilbyder foredrag til uddannelsessteder, plejeinstitutioner, organisationer og klubber.
    Læs mere

Vil du være frivillig?

Vi bruger frivillige kaffehjælpere ved månedlige gruppemøder. Vi forventer deltagelse en gang om måneden i 2-3 timer. Som kaffehjælper skal man gå til hånde med opdækning og afrydning af kopper og kaffe ved møder, hvor der deltager ca. 10-20 døvblinde + ledsagere.

Kontakt information