Beskrivelse


Frivillige familievenner matches med en hel lille familie, typisk bestående af ét eller flere børn i alderen 0-6 år og én forælder, oftest en mor, med spinkle eller svære familieforhold.
Fr
ivillige Voksenvenner kan give et sårbart barn mere tryghed, styrket selvværd og mod på nye udfordringer. Barnet er typisk mellem 6 og 12 år.