Beskrivelse

Venskabsfamilier møder flygtninge og indvandrere i øjenhøjde. De giver en indgang til det danske samfund og det danske fællesskab og bidrager til at bryde social og kulturel isolation.

Frivillige venskabsfamilier laver mange forskellige aktiviteter sammen. Nogle hjælper med hverdagsting, såsom at læse breve eller tale dansk, mens andre prioriterer udflugter og oplevelser i lokalmiljøet.

Flygtninge og familiesammenførte med en frivillig ven bliver bedre til dansk, får et stærkere socialt netværk og får bedre muligheder på arbejdsmarkedet.