Beskrivelse

Følgende aktiviteter er særlige relevante i relation til nye flygtninge, der aktuelt kommer til Odense:

Hotline, rådgivning & Q&A

DRC | Ukrainehotline: https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-hotline/

DRC | Ofte stillede spørgsmål om ukrainere i Danmark: https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ofte-stillede-sporgsmal-om-ukrainere-i-danmark

Asylrådgivning

DRC Dansk Flygtningehjælps Asylrådgivning på: +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller skriv en mail til advice@drc.ngo, inden man indgiver en ansøgning om asyl. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.

Netværksfamilier - matchordninger med danske familier og enkeltpersonder, der hjælper med dansktræning og hjælp til at forstå og begå sig i det danske samfund.

Mentorforløb - frivillig mentor  til sparring på job og arbejde

Lektiecafeer (Vollsmose bibliotek, Birkeparken, Korsløkkeparken, Dianavænget og Højstrup)

Samtalecafé i Egeparken - træn dansk med danskere

Chat in Danish - træn dansk med danskere

International sproggruppe for 0-6 årige og deres forældre - dansktræning i børnehøjde

Hjælp til Job & Dansk (i samarbejde med AOF Center Odense)

Dansktræning for voksne

Jobklub

Tal dansk café

DFUNK - Landsdækkende ungdomsorganisation hvor unge (mellem 16 og 30 år) med flygtningebaggrund kan få netværk med andre unge.

se DFUNKs profil her: https://socialvejviser.dk/Organisation/364

Yderliger informationer (kontakter om åbningstid og adresser på vores hjemmeside, som opdateres løbende:)

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/ 

Kontakt: Maiken Nielsen - maiken.nielsen@drc.ngo - 28 58 88 82

Ørstedsgade 19, 1. sal, 5000 Odense C

Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense