Beskrivelse

Aktiviteten ser en helhedsorienteret og koordineret indsats, der retter sig til unge med forskellige problemstillinger og med inddragelse af forældrene.

Styrken ved en koordineret indsats mellem de boligsociale helhedsplaner, det kommunale system (skole, ungdomsskole, fritid mm.) samt hele vejlednings- og ungdomsuddannelsessystemet er, at man derved får skabt netværk i hele indsatsen, men også et net under sårbare børn, unge og familier.

Kontakt de boligsociale medarbejdere:

Susanne Jensen

 

Tlf. nr.: 4021 8745
E-mail: suj@boligsocialthus.dk

Lene Thorndal

 

Tlf. nr.: 2931 5950
E-mail: leh@boligsocialthus.dk