Beskrivelse

Vi er ved at starte en Fædregruppe i vores områder. 
Interesserede er velkomne til at kontakte os:

Susanne Jensen
Boligsocial medarbejder

Indsatsområde:
Forebyggelse og forældreansvar

Tlf. nr.: 4021 8745
E-mail: suj@boligsocialthus.dk

Lene Thorndal
Boligsocial medarbejder

Indsatsområde:
Forebyggelse og forældreansvar

Tlf. nr.: 2931 5950
E-mail: leh@boligsocialthus.dk

Formålet:

Fædregruppen skal være et netværk af fædre med fokus på at styrke hele familien ved at bevidstgøre om og inddrage fædrene i omsorgsrollen, opdragerrolle samtidigt med forsørgerrollen.

Fædregruppen skal gennem dialog, oplægsholdere og undervisning, udstyres med en værktøjskasse med oplysning og information om de muligheder, de strukturer og den kultur, der ligger i det danske samfunds værdigrundlag på børne-, unge og familieområdet.

Fædregruppen skal fungere som brobygning mellem familie og samfund ved at være med til at skabe overblik, indsigt og forventningsafstemning.