Beskrivelse

Afholde foredrag med bl.a. øjenlæger og specialoptikere.
Som noget nyt afholder vi også netværksmøder, hvor patienter og pårørende kan mødes og snakke om de udfordringer hverdagen byder på, når man lider af en kronisk øjensygdom. Vi kalder møderne Stambordsmøder, da vi forsøger at afholde dem samme sted og på samme tidspunkt et par gange om året. Disse møder er landsdækkende.