Beskrivelse

Peer to Peer Odense

Peer to Peer Odense er et projekt, som er drevet på en masse gode frivillige kræfter, der brænder for at hjælpe mennesker med psykiske sårbarhed.

 

Erfaringsudveksling i mødet mellem frivillige og peers, peermatch eller gruppeaktiviteter er med til at bygge bro til et bedre liv, skabe netværk, give øget handlekraft og håb om recovery.

 

Camilla Hviid, Frivilligkoordinator |  51 16 96 65  | cahv@odense.dk | Stoppestedet - Jernbanegade 24B, Odense C