Beskrivelse

VARMESTUERNE:

Varmestuerne besøges af samfundets udsatte mennesker: etniske minoriteter, prostituerede, hjemløse, ensomme, sindslidende og især blandingsmisbrugere af alkohol og narkotika. Stederne er ikke en behandlingsinstitution, men et tilbud om medmenneskelig kontakt og omsorg. Desuden er det muligt at få dækket andre basale behov. Her tilbydes spisning, bad, hårklipning, tøjvask, etc. Endvidere ydes rådgivning og praktisk hjælp. Rådgivningen kan dreje sig om alt lige fra misbrugsbehandling til arbejdsmarkeds spørgsmål.
Der er tilbud om bytning af kanyler.

 

Varmestuen, Nørregade 48, 5000 Odense C 
Hverdage fra 7.15 - 13.30. 
Fællesspisning onsdag aften fra 17.30-20.30. 
1. og 3. onsdag i måneden er der korshærsgudtjeneste kl. 18.30 i Sct. Hans Kirke.

Kontakt: odense@kirkenskorshaer.dk tlf 66 12 92 42


DAGVARMESTUEN, Østergade 55, 5000 Odense C
Mandag til lørdag fra 8 til 14.30

Kontakt: ostergade@kirkenskorshaer.dk tlf 66 12 91 53


NATVARMESTUEN Østergade 55, 5000 Odense C

Stedet fungerer som et natligt værested for socialt truede mennesker. Det drejer sig fortrinsvis om hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, psykisk syge, autonome og ensomme natvandrere, der ikke kan holde ud at være i deres bolig om natten. Det pædagogiske omsorgstilbud til disse udstødte borgere består i samvær, samtale, rådgivning, hjælp med stort og småt - alt sammen under en meget konsekvent grænsesætning.

Kontakt: ostergade@kirkenskorshaer.dk


HERBERG
Kirkens Korshærs Herberg i Benediksgade 23 er et tilbud til Hjemløse.

Herberget tilbyder først og fremmest husly.

Medarbejdere står til rådighed med hjælp og støtte til beboerne på herberget.

Benediktsgade 23
5000 Odense C
Tlf. 66 12 15 93
Email: jan@herberg.dk

 

GENBRUGSBUTIKKER
Kochsgade 120
Albanigade 19
Dalumvej 28

Nørregade 48, 5000 Odense C

Kaj Skjølstrup
Kortpin for organisationer
Organisationer
Kortpin for aktiviteter
Aktiviteter
Kortpin for Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense