Beskrivelse

- Synger børnesange

- Leger

- Tager på ture og udflugter

- Snakker og hygger med barnet for at styrke dets sprog, og giver det mulighed for at lære om dansk kultur og dansk levevis – på en legende måde.

Den voksne frivillige henter barnet i børnehaven, skolen eller hjemmet og sammen tilbringer de to timer om ugen.

Hvem er børnene?
Børnene er mellem 3-8 år og fælles for dem alle er, at de har dansk som andetsprog. Til dagligt går de i børnehave eller børnehaveklasse, og de er på mange måder pæredanske, men får som udgangspunkt ikke talt og trænet dansk i tilstrækkelig grad. Dette medvirker til, at det manglende danske sprog kan påvirke deres liv og fremtidsudsigter.


Vi anerkender, at det er vigtigt for børn at have de rette forudsætninger for at lære dansk. Jo bedre sprogligt miljø de vokser op i, jo hurtigere lærer de sproget.

Den daglige leder står også til rådighed for at vejlede den frivillige med gode råd og ideer.