Diverse aktiviteter

Foreningen formidler informationer til presse, politikere samt offentligheden generelt om de svære tilbagevendende hovedpineformer.

Rådgivning af hovedpinepatienter. Formidling af viden og erfaringer mellem læger og hovedpineramte samt patienter imellem. Varetagelse af hovedpinepatienters fælles interesse. Kontakt til og erfaringsudveksling med udenlandske organisationer med tilsvarende formål. Støtte til forskning i de svære tilbagevendende hovedpinelidelser.

Foreningen udgiver et medlemsblad 3 gange årligt og holder løbende foredrag rundt i landet. Som medlem vil du med læserbreve, mails og vores forum til stadighed kunne bidrage med gode råd og selv få gode råd fra andre. Du får som medlem et effektivt middel i din kamp mod at “føle dig alene med problemerne”. Du vil opleve, at du som hovedpineramt ikke er ene, men tværtimod i selskab med mange, mange tusinde mennesker i samme situation.

Som medlem i Migræne & Hovedpineforeningen er du aldrig alene, fordi foreningen løbende opretter selvhjælpsgrupper.